சித்த மருத்துவம் வர்மம் மருத்துவம் மூலிகை அதிசயம் வீட்டு வைத்தியம் தொடர்புக்கு

டாக்டர். K.தாமரைச்செல்வி B.S.M.S.,

தமிழக அரசு பதிவு பெற்ற சித்த மருத்துவர்.

47, தெற்க்கு மடவிளாகம் தெரு,
கரூர் 639 001
தமிழ்நாடு. இந்தியா.

MOBILE 093807 67384.
e.mail : doctorthamarai@gmail.com